dünya mirası

adalar Kültür & Ekoloji Derneği

Prens Adaları ve kıtalararası bir köprü olan Marmara’nın doğal ve kültürel mirasının gelecek kuşaklara aktarılması için çalışıyoruz. Ortak mirasımızı korumak ve onarmak için hedefimiz bu alanların en az %30‘unun 2030‘a kadar korunması.

Bluescapes

Alliance

We are planners, architects, scientists and researchers working to protect our natural heritage and cultural landscapes. Our goal is to protect 30% of these areas by 2030 in the Marmara Sea and Eastern Mediterranean — a bridge between cultures and migration routes across continents.

Korunmakta Olan Doğal Alanlarımızın 1/3'ünü son 20 senede kaybettik.

We have lost 1/3 of our protected areas in the last two decades.

27 milyon kişinin yaşadığı Marmara Denizi havzasındaki tatlı ve tuzlu su sulak alanları, longoz ormanları ve dere koridorları dahil olmak üzere mavi-yeşil ekosistemleri uydular aracılığıyla takip ediyoruz.

Using remote sensing we are actively monitoring coastal, intertidal and riverine habitats including salt marsh, freshwater wetlands, floodplain forests, and stream corridors in the Sea of Marmara watershed, home to 27 million people.

Nasıl Çaşlışıyoruz? |
How We Work

Araştırma & Gözlem | Research & Observe

We use remote sensing and drones to track vegetation health and habitat fragmentation.

Savunuculuk & Politikar | Advocacy & Policy

We advocate for the establishment of additional protected areas.

Tasarım & Planlama | Design & Plan

We map, design and test projects to improve hydrological connectivity and improve ecosystem health.

Onarma & Uygula | Restore & Implement

We prioritize and implement identified measures to restore degraded habitats.

Doğal Mirasımızı Gelecek Nesiller İçin Koruyarak Onaralım.

Let's Protect and restore our critical Habitats.

Prens Adaları | Princes Islands

Radio Guests | Radyo Konuğu
0 +
Followers | Takipçi
0 +
Participants | Katılımcı​
1000
Events Hosted | Etkinlik
0

Yerelden Düşünceler | Our Community Loves To Share Their Thoughts

Son Gelişmeler |
Keep Up to Date

Ortak mirasımızı beraber koruyalım