Asi River and Delta Protection Plan | Asi Nehri ve Deltası Koruma Planı

2023 Depremi sonrasında Antakya Çevre Koruma Derneği ile yerek odaklı bir çevre vizyon çalışması oluşturulması için çalışmaktayız.

2023 Depremi sonrasındaki planlama sürecinde Asi (Orontes) Nehri ve Deltası’nın Antakya’daki taşkın yatağı ve Samandağ dahil olmak üzere kıyı alanları, nehir ağızları, sulak alanları ve tarım arazileri ile birlikte düşünülmesini, yüksek deprem riski ile yüksek ekolojik değerin kesiştiği bölgelerin korunarak bölge halkına kazandırılması için Antakya Çevre Koruma Derneği ile çalışmaktayız.

Antakya Çevre Koruma Derneği 1991’den beri bölgedeki çevre sorunlarına dikkat çekerek geniş bilinçli ve çevreye duyarlı topluluklar oluşturmak, yeşil alanları korumak ve geliştirmek, mevcut ormanları ve tarım arazilerini korumak, kirlilikle mücadele etmek,ve Antakya çevresindeki doğal mirasımızı korumak için çalışmaktadır. Özellikle deprem sonrasında Antakya’da su kaynaklarımızı korumak, çarpık kentleşme ile mücadele etmek, atık yönetimini teşvik etmek, halkımızı çevre konusunda bilinçlendirmek ve haklarını korumak temel çalışma alanlarımızdır. Hedefimiz, deprem sonrasında Antakya ve Asi Nehri çevresinin afetlere ve küresel iklim değişikliğine dayanıklı olacak şekilde yeniden inşa edilmesine yardımcı olurken, aynı zamanda şehrimizi yaşanabilir hale getirmek ve herkes için çevre sağlığını sağlamaktır. 2023 Kış – 2023 Bahar ayları döneminde vizyon planı için araştırmalar ve çalıştaylar düzenlenecektir.

Ortak mirasımızı beraber koruyalım